WP A: GEGEVENSVERZAMELING
De resultaten van de vragenlijst die door sommige regeringen in de EU-lidstaten is gestuurd wordt gerapporteerd aan de projectleider UNIFI. Door DCMR is een apart document werd opgesteld met de uitkomsten van die vragenlijst die werd verzonden door DCMR. Dit document kan hier worden gedownload.

WP B: METHODOLOGIE

Op basis van de uitkomsten van WP A is een voorlopige methode gedefinieerd tijdens de twee vergaderingen van de  projectgroep die zijn gehouden in Parijs en Brussel  (zie nieuws). De voorlopige methodiek is vastgelegd in het zogenaamde de stand van de techniek rapport vastgelegd. Dit rapport is beschikbaar op deze website, hier. Belangrijke elementen in de methodologie zijn toegankelijkheid, opgeruimd heid / onderhoud, landschap en het gebruik en de geluidsniveaus die zich voordoen in de QUA.

WP C: DEMONSTRATIE

Door alle leden van een paar rustige stedelijke gebieden geselecteerd om de voorlopige methode te testen. Selectie van deze gebieden was gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten dat tijdens de eerste en de tweede ronde van geluidsbelastingkaarten volgens de Environmental Noise Richtlijn 2002/49 / EC zijn opgesteld. De volgende pilot-gebieden zijn geselecteerd.

Florence heeft gekozen voor zes Quiet Urban Areas, dit zijn de schoolpleinen van de E. de Filippo school, middelbare school P.Uccello, middelbare school A. Manzoni, Kleuter Montessory-Vamba, Kleuter P.Fedi en Kleuter F. Dionisi.

Rotterdam geselecteerd twee parken, het Zuiderpark en het Spinoza park. Beide parken zijn gelegen in het zuidelijke deel van Rotterdam. Meer informatie over deze parken wordt gegeven onder de sub VERSPREIDING.

Bilbao heeft gekozen voor twee Stille Stedelijke Gebieden, het stedelijk plein generaal La Torre en Santa Marina, een peri-stedelijk gebied in de buurt van de groene corridor.

Zie proefgebieden voor meer informatie over de locatie en de eerste indrukken.

WP D: VERSPREIDING

Tijdens het QUADMAP project is veel informatie geproduceerd. Niet alleen de resulaten, zoals de handleiding, maar er zijn ook presentaties gehouden en papers en artikelen geschreven voor tijdschriften en congres syllabi. Deze sectie omvat ook de eind resultaten. Deze zijn vrijwel allemaal in het Engels.

Algemeen overzicht van resultaten en publicaties

Pilot areas, the first impressions

Papers and presentations from Internoise 2012, August 19-22 New-York city, USA

Papers and presentations from Internoise 2013, Innsbruck, Austria

Papers and presentations from Internoise 2014

Harmonic/FONOMOC meeting, Brussel 2014

Deliverables