Welkom op de QUADMAP project website. QUADMAP is een LIFE+ gefinancierd project dat gaat over Stille Stedelijke Gebieden. Het acronym QUADMAP staat voor QUiet Areas Definition and Management in Action Plans, vrij vertaald identificeren en beheren van Stille Stedelijke Gebieden. Doel van dit project is het aanreiken van een methode en een handleiding die het identificeren, begrenzen, karakteriseren, verbeteren en beheren van stille gebieden in stedelijke gebied, zoals bedoeld in de Europese geluidrichtlijn 2002/49/EG, mogelijk maakt.

Het project heeft ook ten doel om betekenis te geven aan stille stedelijke gebieden en de meerwaarde van een dergelijk te gebied te duiden voor zowel de stad als voor haar inwoners in termen van gezondheid, sociale veiligheid en stressverlaging.

 

Wat vindt u belangrijk in een Stil Stedelijk gebied?

  • Als inwoner van Florence klik here
  • Als inwoner van Bilbao klik here
  • Als inwoner van Rotterdam klik here

U  kunt nu het QUADMAP eindrapport downloaden.