Pilot gebieden

Alle partners hebben enkele pilotgebieden geselecteerd waarop de voorlopige methodologie wordt getest. Zie hierna voor de eerste impressies. De selectie is gebaseerd op de geluidkaarten die tijdens de eerste ronde van de geluidkartering volgens de Europese geluidrichtlijn 2002/49/EG zijn gemaakt. De geselecteerde gebieden zijn:

Florence

Florence heeft zes gebieden geselecteerd, zijnde schoolpleinen:

  • E. de Filippo school voor primair onderwijs (A);
  • School voor voortgezet onderwijs P.Uccello (B);
  • School voor voortgezet onderwijs A. Manzoni (C);
  • Kleuterschool Montessory-Vamba (D);
  • Kleuterschool P.Fedi (E) ;
  • Kleuterschool F. Dionisi (G).

 

 

 

 

 

 

Rotterdam

Rotterdam selecteerde twee parken, het (Zuiderpark) en het Spinozapark . Beide parken zijn gelegen in Rotterdam-zuid.

Zuiderpark
Spinoza Park

 

 

 

Bilbao

Bilbao heeft twee gebieden geselecteerd, het stedelijke plein General La Torre en Santa Marina, a peri-urbaan gebied gelegen in een groene corridor.

General La Torre
Santa Marina

Pilot gebieden [Engels]

Here you can download the first impressions on the selected pilot areas: