Slotconferentie

Er hadden zich ca. 100 deelnemers geregistreerd voor de slotconferentie. Na het welkom van de conferentievoorzitter, de heer Paul de Vos (SATIS), werden de gasten verwelkomd door wethouder Pex Langenberg van Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de Rotterdamse haven, mobiliteit en duurzaamheid. Hij benadrukte dat groen en welbevinden belangrijke elementen zijn voor een stad. Hij is geïnteresseerd in de definitieve resultaten van de conferentie en wil daar zeker wat mee doen. Na dit welkom werd een overall beeld van het QUADMAP project geschetst door mevrouw Monica Carfagni van de Universiteit van Florence. Zij legde uit hoe het proces was gelopen, wie de partners waren en hoe de werkpakketen binnen het project waren gedefinieerd. De Rotterdamse pilot stille stedelijke gebieden werd door de heer Henk Wolfert gepresenteerd. Na zijn presentatie werd een demo gegeven van de Rotterdamse gebieden die hier te vinden is (wachtwoord: quadmap). Daarna kon de poster tentoonstelling worden bezichtigd. Er waren posters van diverse projecten aanwezig, onder andere QUADMAP, HARMONICA, NADIA, de ICSV projecten markt, en van de werkgroep geluid EUROCITIES.

De tweede dag startte met een heel inspirerende lezing van de heer Dick Botteldooren. Een samenvatting van deze lezing zal nog op deze website verschijnen. Zijn lezing bevatte heel interessante elementen die van belang zijn bij de implementatie van stille stedelijke gebieden of in geval een vervolg project wordt gestart. Daarna presenteerde de heer Francesco Borchi de handleiding waarin een gedetailleerde methodiek voor stille stedelijke gebieden is opgenomen. Deze kan hier worden gevonden maar ook onder het hoofdstukje deliverables in de zijkolom van deze website. Een Nederlandse vertaling volgt nog in 2015. Overige vertalingen in Italiaans, Spaans, Portugees en Frans zijn reeds aanwezig. Omdat de heer Colin Nugent van het EEA ziek was werd zijn presentatie gedaan door mevrouw Nuria Blanes van het European Topic Centre ( ETC). Zij rapporteerde het Noise in Europe 2014 rapport dat hier kan worden gevonden. De pilots van Bilbao werden gepresenteerd door mevrouw Itziar Aspuru van TECNALIA. Hier bleek dat de QUADMAP methodiek ook toepasbaar is op landelijk gelegen stille gebieden.

Door de heer Arnaldo Melloni werden de pilots in Florence gepresenteerd. Er zijn zes schoolpleinen/tuinen geselecteerd. Door Mevrouw Miriam Weber is een lezing gegeven over hoe de QUADMAP bevindingen te implementeren in beleid.  Haar boodschap was “denk niet alleen aan geluid maar verbind het met andere domeinen en ontwikkelingen”. Tijdens de lezing van de heer Piotr Gaudibert bleek tijdens een workshop gehouden in Parijs met diverse Franse steden, dat de QUADMAP methodiek eenvoudig en gemakkelijk werd begrepen en kon worden toegepast. Hij demonstreerde tevens een virtuele tour, zie hier.  Door mevrouw Monica Carfagni werd tenslotte de handleiding uitgereikt aan de heer Cor Lamers. Hij was op de uitreiking aanwezig als vertegenwoordiger van het Comité van de Regio’s EU. Alle gehouden presentaties zijn beschikbaar op deze website.

 

Powerpoint presentaties

Bekijk  hier foto’s  genomen tijdens de conferentie.