Pakket B: Methodologie

Actie B.6 – Ontwerpen van een methode voor selectie, analyse, definiëring en beheer Stille Stedelijke Gebieden (SSG) in zowel strategische als operationele zin.
Op basis van de interviews gehouden onder de stakeholders, verzameld in een database, zullen de meest geschikte methoden worden geselecteerd rekening houdend met de verschillende typologieën van SSG, zoals bijvoorbeeld schoolpleinen, stille gebieden in het stadscentrum, enzovoorts.

Het doel van elke methode is om naast de selectie van het SSG ook het geselecteerde gebied te analyseren met behulp van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. Hierbij zullen belanghebbenden (stakeholders) en burgers worden betrokken. Een ander belangrijk onderdeel van de methode betreft het definiëren van strategische en operationele acties voor de realisatiem, het beheer en het beheersen van een Stedelijk Stil Gebied.